Molekula v obliki bobna

Raziskovalna ekipa  Univerze Utah in Brown je letos ustvarila spojino v obliki bobna kobalt-bor, CoB16, z rekordno koordinacijo. Spojina je iz dveh B8 obročev, ki sta s šestnajstimi vezmi povezana na atomom kobalta.